Ile od granicy można wybudować halę?

O tym, w jakiej odległości od granicy działki można postawić halę, w znacznej mierze decyduje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz charakter planowanego obiektu. Kluczowe jest dostosowanie się do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz oszacowanie wpływu inwestycji na otoczenie.

Odległość hali od granicy działki powinna wynosić co najmniej:

  • 3 m – jeśli na ścianie wzdłuż granicy nie ma drzwi i okien
  • 4 m – jeśli na fasadzie znajdują się drzwi i okna

Oprócz odległości od granicy działki ważne jest dotrzymanie przewidzianych przepisami odległości od najbliższych budynków. Większy dystans jest konieczny, jeśli hala charakteryzuje się dużym obciążeniem ogniowym lub zwiększonym zagrożeniem wybuchem. Wówczas od ściany budynku sąsiadującego trzeba odsunąć się na dystans 20 m. Przy budowie hal w Wejherowie zawsze dokładnie analizujemy MPZP, który definiuje odległości, jakie jesteśmy zobligowani zachować oraz jakie wymiary może mieć projektowany obiekt. Jeśli na danym obszarze nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, to trzeba wystąpić o warunki zabudowy.

Jakie wymogi obowiązują przy budowie hal?

Aby otrzymać warunki zabudowy, konieczne jest spełnienie kilku wymogów. Inwestycja musi by zgodna z zasadami dobrego sąsiedztwa. Działka, na której będzie budowana hala, musi mieć dostęp pośredni lub bezpośredni do drogi publicznej. Ponadto kluczowe jest uzbrojenia terenu i zapewnienia dostawcy mediów o możliwości budowy przyłączy. Ponadto teren musi spełniać wymogi opisane w odrębnych przepisach – na przykład Prawie wodnym lub Ustawie o ochronie przyrody. Warunki zabudowy mogą nie zostać wydane, jeśli MPZP jest w trakcie opracowywania lub zabudowania okolicznych działek uniemożliwiają określenie zabudowy w danym obszarze. Z odmową trzeba się liczyć także w przypadku terenów zalewowych.

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej